اطلاعیه وزارت جهاد کشاورزی

قابل توجه واردکنندگان کالاهای مشمول یارانه وزارت جهاد کشاورزی

متقاضیان اعتبارات اسنادی مدت دار، شامل ریفاینانس و بروات وصولی، که تاریخ ثبت سفارش آن ها قبل از 97/01/21, سررسید اعتبارات اسنادی مربوطه بعد از تاریخ مذکور و نیز کالای آن‌ها مشمول یارانه (مابه التفاوت ارزی) می‌باشد، ضروری است در اسرع وقت نسبت به تکمیل فرم مربوطه در پرتال وزارت جهاد کشاورزی به آدرس http://www.maj.ir/sabtsefaresh اقدام نمایند.

تاریخ: 97/03/05

منبع: اطلاع رسانی بخشنامه های گمرکی و بازرگانی