بخشنامه اخیر ارزی

بخشنامه اخیر ارزی و تقسیم بندی 3

اولویت برای واردات

• در پیش‌نویس نامه تهیه شده توسط سازمان توسعه تجارت برای وزیر صنعت معدن تجارت جهت ارسال به معاون اول رئیس‌جمهور، در زمینه اولویت‌بندی‌های سه‌گانه واردات کالا به کشور، گروه کالاهای مختلف در سه دسته تقسیم‌بندی شده‌اند و بر اساس این دسته‌بندی ارز موردنیاز برای واردات آن‌ها تأمین خواهد شد.

• بر اساس پیش‌نویس تهیه شده، ارز مورد نیاز برای کالاهای گروه 1 از محل منابع ارزی بانک مرکزی و به ارزش مجموع 23.5 میلیارد دلار تأمین خواهد شد.

• ارز مورد نیاز برای واردات گروه دوم اولویت‌های کالایی از محل ارز صادراتی غیرنفتی در سامانه نیما تأمین خواهد شد و پیشنهاد مجموع 20 میلیارد دلار برای تخصیص ارز مطرح شده است.

• ارز کالاهای اولویت سوم از محل ارز صادراتی غیرنفتی به‌صورت توافقی در سامانه سماصا به ارزش 8.5 میلیارد دلار تأمین خواهد شد.

• به نظر اولویت اول صرف واردات

مواد ضروری خواهد شد و دواولویت بعدی در اختیار صنایع بورسی است که باید دید به چه نرخی تخصیص داده میشود .

• به نظر گروه فولاد و معدن در تامین ارز بخش سوم فعال هستند ، گروه پتروشیمی رده دوم و بخشی از رده سوم را تامین میکنند . البته هنوز فضا روشن ونرخ ها شفاف نیست.

تاریخ : 97/03/27

منبع: اطلاع رسانی بخشنامه های گمرکی و بازرگانی