انجام عملیات ترخیص از تمامی گمرکات کشور

انجام کلیه خدمات ترخیص کالا از تمامی گمرکات کشور و بنادر جنوبی ایران با حضور نمایندگان، همکاران فعال و پیگیری امور به صورت حضور در محل، ترخیص سریع کالا به صورت حمل یکسره و ارائه خدمات حمل و نقل به صورت DOOR TO DOOR.