صادرات سموم کشاورزی ممنوع شد

صادرات سموم کشاورزی ممنوع شد!

گیل‌آبادی، رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان سم:

صادرات سموم کشاورزی به دلیل واردات بخشی از مواد اولیه این محصول با ارز دولتی ممنوع شد، در حالی که بازار ما از سال‌های گذشته به‌ سختی به دست‌آمده است و توقف یک باره صادرات منجر به از دست رفتن این بازار ها می شود.

پیشنهاد مشخص اتحادیه آن است اجازه صادرات ۲۵ درصد از موارد اولیه وارداتی را برای صادرات را اجازه دهند تا برای تولید محصول صادراتی مورد استفاده قرار دهیم.

درحالی‌که ۹۰ درصد نیاز سم کشور در داخل کشور قابل تأمین است نباید اجازه واردات سموم کشاورزی آماده در این حجم به کشور داده شود و ظرفیت بالای صنایع داخلی، خالی بماند؛ تنها بخش کمی از سموم که به کشور وارد می‌شود ما فرمول تولید آن را نداریم.

تاریخ: 97/06/10