مجوز استاندارد

کالاهایی که در لیست کالاهای مشمول استاندارد اجباری سازمان ملی استاندارد قرار دارند باید از آزمایشگاه ها و موسسات مجاز مجوز استاندارد اخذ نمایند، لیست استاندارد آپیدیت می شود.