مجوز سازمان انرژی اتمی

کالاهایی که دارای لامپ UV یا تشعشعات رادیو اکتیو و مضر می باشند مشمول دریافت این مجوز هستند.