مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

این نوع مجوز شامل کالاهای مخابراتی بی سیم و تجهیزات شبکه و تجهیزات بانکی میباشد.