مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،مجوز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که شامل کلیه محصولات چاپی است. مجوز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شامل کتاب ها، اسباب بازی ها و سرگرمی ها میباشد.