مراحل خرید کالا از ابتدا تا ترخیص

مراحل خرید،تشریفات گمرکی تا ترخیص:

1_پیدا کردن منابع خرید (اینترنت ، نمایشگاه و...)،مکاتبه و مکالمه با آنها جهت خرید

2_دریافت پیش فاکتور (Proforma Invoice)

3_اقدام برای ثبت سفارش یا مجوز بازرگانی یا اجازه ورود کالا

4_دریافت اصل اسناد : (توسط پست های سریع السیر DHL یا TNT و ..برای خریدار در مقصد ارسال می گردد)

• فاکتور یا سیاهه خرید (Commercial Invoice)

•پس از بسته بندی کالا، لیست عدل بندی صادرمیشود (Packing List)

•دریافت بارنامه حمل :

_ بارنامه هوایی (Air way bill)

_ بارنامه زمینی (Bill of lading)

_ بارنامه دریایی (Bill of Lading)

•گواهی مبداً ( Certificate of Origin)(که توسط اتاق بازرگانی مبدا پس از رویت بارنامه حمل و پروانه صادراتی کالا صادر می گردد.)

5_ کالا از مبدا با بارنامه حمل مشخص حرکت کرده و به گمرک مقصد میرسد.

6_ کالا توسط نماینده حمل در انبارهای گمرک،تخلیه می گردد و قبض انبار صادر و تحویل نماینده شرکت حمل میشود .

7_ دریافت اسناد حمل (ترخیصیه، برگه ترخیصیه الکترونیک،قبض انبار،بارنامه و نامه کرایه حمل) از شرکت حمل و نقل مربوطه با ارائه معرفی نامه معتبر روی سربرگ وارد کننده یا ارائه وکالتنامه های محضری

8_ تکمیل مدارک احراز هویت :

•کارت بازرگانی (لازمه انجام هرگونه صادرات و واردات ، داشتن کارت بازرگانی است)

•پروانه بهره برداری ( در صورت تولیدی بودن خریدار)

•تنظیم وکالتنامه از صاحب کالا به حق العملکار گمرکی (ترخیص کار)

•تنظیم وکالتنامه از حق العملکار به کارمند حق العملکار (اظهارکننده)

9_ سند گمرکی تکمیل و آماده اظهار در سامانه گمرک می باشد.

10_ محاسبات جهت ارائه به گمرک بر اساس ارزش گمرکی کالا: ( ارزش کالا (Total price of invoice)+ کرایه حمل + بیمه ( بیمه نامه یا نیم درصد مجموع ارزش کالا + کرایه حمل )

•مجموع حقوق ورودی پرداختی به گمرک :

_ حقوق گمرکی : ارزش گمرکی قلم کالا * % ماخذ ورودی (کتاب تعرفه)

_ عوارض هلال احمر : حقوق گمرکی * 1%

_ عوارض پسماند : ارزش گمرکی قلم کالا * 0005/0 (نیم درهزار)

_ مالیات بر ارزش افزوده : (ارزش گمرکی قلم کالا + حقوق گمرکی) * 9%

11_ نوع معامله :

•غیربانکی : بدون انتقال ارز یا واردات در مقابل صادرات

•بانکی : 1_ اعتبار اسنادی 2_حواله ارزی 3_ برات اسنادی

12 _ تشریفات گمرکی:

1_ سرویس ارزیابی :

•ارزیاب ( بررسی دقیق (رندوم) کالای اظهاری با اسناد ضمیمه و اظهارنامه)

•کارشناس (بررسی دقیق اظهارنامه و اسناد و تایید یا عدم تایید ارزش و تعرفه اظهاری)

•رییس سرویس (تایید یا عدم تایید نظر کارشناس و رسیدگی به اختلاف بین کارشناس و اظهار کننده )

•معاون گمرک ( علاوه بر کارهای رییس سرویس که به معاون ارجاع می شود مسئول امضا دستورها و درخواست های ارباب رجوع)

•رییس گمرک

1-1-مسیرهای ارزیابی :

•مسیر سبز ← مراحل : صندوق ← درب خروج

•مسیر زرد← مراحل : کارشناسی← تایید رییس سرویس ← صندوق ← درب خروج

•مسیر قرمز← مراحل : ارزیاب ← کارشناسی ← تایید سرویس ← صندوق ← درب خروج

2_ درب خروج : (نهاد مستقل از گمرک)

•ارزیاب درب خروج

•کارشناس درب خروج

•رییس درب خروج