مشاوره در زمینه تهیه و تنظیم اسناد تجاری کالا

از دریافت پروفرم تا آماده شدن سند گمرکی در مقصد،آماده ارائه مشاوره به مشتریان عزیز هستیم.