مشکلات سامانه ثبت سفارش تمامی ندارد!

بر اساس برخی اطلاعات واصله با تغییرات انجام شده در این سامانه روش ثبت سفارش از لحاظ تخصیص ارز به سه دسته تقسیم شده است :

_ تخصیص ارز بانکی

_ تخصیص ارز در سامانه نیما

_ تخصیص ارز از طریق صادرات

• برای همه کالاها تخصیص ارز بانکی انجام نمی شود و فقط برای برخی کالاها تخصیص ارز انجام می شود مشخص نیست چگونه این کالاها انتخاب می شود لذا واردکنندگان سردرگم شده اند.

• ممکن است در یک پروفرما چند قلم کالا، فقط یک قلم کالا مشمول ارز دولتی شود

تعرفه های هر ردیف کالا بايد در سامانه وارد تا مشخص شود كه مشمول كدام گروه كالاي تخصیص ارز هست!

و در صورت متفاوت بودن گروه کالایی اقلام یک پروفرما، درخواست کننده باید پروفرما را تفکیک و مجددأ درخواست ثبت سفارش نماید و شاید وقتی دیگر؟!

• از طرف دیگر بانك هاي عامل فقط نقش واسطه بين مشتري و بانك مركزي را بازي مي كنند و فقط كارمزد اخذ می‌کنند و هیچ گونه اطلاعي از نحوه ي تخصيص ارز و سرنوشت ثبت سفارش به متقاضی نمی دهند و پاسخگو نیستند.

• نتیجه این سردرگمی ها چیزی جز خود تحریمی نیست.

• با توجه به تجربیات سال های 90 تا 95 بنظر میرسد با بازگشت گروه بندی کالاهای وارداتی و اطلاع رسانی صحیح می توان از یک خود تحریمی و فشار به واحد های تولیدی جلوگیری نمود.

• همچنین با اجرای مواد 16 قانون مقررات صادرات و واردات و ماده 30 آیین نامه اجرایی آن ( بررسی ارزش کالا در زمان ثبت سفارش بر اساس سوابق گمرک) و توجه به احتمال افزایش بیش بود (گران نمایی) ارزش در اسناد خرید در گمرکات اجرایی می‌تواند از درخواست های بی مورد ثبت سفارش و خروج احتمالی ارز از کشور جلوگیری نمود.

منبع: اطلاع رسانی بخشنامه های گمرکی

تاریخ: 97/04/09