نامه نمایندگان مجلس

نامه نمایندگان مجلس برای تعویق ۲ ماهه بررسی FATF

نمایندگان مجلس طی نامه‌ای خواستار به تعویق افتادن ۲ ماهه بررسی FATF شدند.

این نمایندگان خواستار این شدند که به دلیل شرایط فعلی برجام و خروج آمریکا از آن بررسی FATF به تعویق بیفتد.

تاریخ: 97/03/20

منبع: اطلاع رساني بخشنامه ها ي گمركي و بازرگاني