چرا پیراژان

چون پیراژان دارای شاخصه هاییست که آن را متمایز میکند، از جمله:

سابقه ای بیش از چهل سال در عرصه تجارت و بازرگانی

ارائه کننده خدمات ارزنده با مناسبترین کارمزد در کوتاهترین زمان ممکن

شفاف سازی و پاسخ گویی در روند انجام کار

برخورداری از تیمی منسجم و مسلط به قوانین ، مقررات و بخشنامه های بازرگانی ، گمرکی و بانکی